Viarom

Mediu


VIAROM a dezvoltat o Politică de Protecție a Mediului, dedicată respectării următoarelor principii:

- PROTEJAREA BIODIVERSITĂȚII;
- PROTEJAREA RESURSELOR NATURALE;
- LUPTA îMPOTRIVA îNCĂLZIRII GLOBALE.

Implementarea culturii de prevenire cu scopul de a asigura o protecție adecvată a mediului în toate sectoarele de activitate, este fundamentată pe demersul comun, care vizează:

- Respectarea normelor legale referitoare la activitățile cu impact asupra mediului;
- Corelarea politicii de mediu cu politica din domeniul calității și securității muncii;
- Conștientizarea personalului propriu și a colaboratorilor care își desfașoară activitatea în numele organizației, în legatură cu importanța protecției mediului în concordanță cu cerințele Sistemului de Management;
- Monitorizarea calității factorilor de mediu;
- Valorificarea eficientă și ecologică a deșeurilor;
- Implementarea de măsuri și programe eficiente pentru creșterea gradului de reciclare și control al deșeurilor, eliminarea utilizării de elemente care nu respectă cerințele privind emisiile degajate în atmosferă și utilizarea elementelor tehnologice eficiente energetic cu grad scăzut de poluare;
- Conservarea biodiversității, evaluarea eventualelor pericole ecologice pentru toate categoriile de lucrări, prevenirea și reducerea impactului poluării asupra mediului;
- Reducerea consumul de carburant și a cantității de emisii dispersate în atmosferă, prin achiziționarea de mijloace de transport și utilaje noi, mai puțin poluante; stabilirea unor standarde tehnice ridicate și respectarea normelor U.E.;
- Îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu;

Pentru îndeplinirea obiectivelor precizate, a fost implementat, menținut și îmbunătățit
Sistemul de Management Integrat: Calitate, Mediu, Sănătate Ocupațională, adecvat domeniului de activitate al societății.


Linkedin

Copyright @ 2020 Viarom. All rights reserved.

Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates
Această pagină web foloseşte cookies. Prin utilizarea paginii noastre de web sunteţi de acord cu folosirea de cookies.
Vă puteţi oricând revoca acordul declarat pentru salvarea de cookies prin ştergerea acestora. Revocarea acordului nu aduce atingere legalităţii procesării care a avut loc până la revocare în virtutea declarării acordului. Am inteles