Viarom
Prima pagina » Prioritati » Securitatea și sanatatea în munca

Securitatea și sanatatea în munca


Securitatea și sanatatea în munca constituie o prioritate absoluta a companiei VIAROM CONSTRUCT, ca parte integranta a politicii Grupului EUROVIA de asigurare a performanței în șantierele de construcții.

Politica de prevenire a accidentelor de munca este inclusa în politica Sistemului de Management Integrat și este conceputa pe baza acțiunii preventive și a conceptului de dezvoltare durabila.

Obiectivele VIAROM CONSTRUCT în domeniul securitații și sanatații în munca sunt în concordanța cu Programul de Performanța elaborat de Grupul Eurovia:

- „Zero accidente” prin menținerea și dezvoltarea capacitații de munca, a sanatații și securitații angajaților în procesele de munca și de prevenire a bolilor profesionale;
- Asigurarea unui nivel de competența tehnica în conformitate cu nevoile societații, printr-o selectare și instruire permanenta a personalului;
- Asigurarea dezvoltarii profesionale a personalului cu atribuții în domeniul securitații și sanatații;
- Obligația de a respecta reglementarile legale ale securitații și sanatații în munca;
- Principiile de evitare, prin identificarea, evaluarea și combaterea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesionala;
- Aplicarea criteriilor ergonomice pentru amenajarea locurilor de munca;
- Adaptarea permanenta a activitații productive la factorul uman;
- Identificarea și eliminarea riscurilor și, in special, expunerile la risc chimic, UV, bitum;
- Asigurarea cadrului organizatoric și a resurselor adecvate pentru o creștere continua a calitații activitaților de securitate și sanatate în munca;
- Introducerea de tehnologii noi și înlocuirea tehnologiilor periculoase cu tehnologii și substanțe mai puțin periculoase;
- Asigurarea unui cadru organizatoric adecvat pentru Situații de Urgența și pregatirea personalului în vederea sporirii capacitații de raspuns.


Linkedin

Copyright @ 2019 Viarom. All rights reserved.

Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates