Viarom
Prima pagina » Prioritati » Securitatea și sănătatea în muncă

Securitatea și sănătatea în muncă


Securitatea și sănătatea în muncă constituie o prioritate absolută a companiei VIAROM CONSTRUCT, ca parte integrantă a politicii Grupului EUROVIA de asigurare a performanței în șantierele de construcții.

Politica de prevenire a accidentelor de muncă este inclusă în politica Sistemului de Management Integrat și este concepută pe baza acțiunii preventive și a conceptului de dezvoltare durabilă.

Obiectivele VIAROM CONSTRUCT în domeniul securității și sănătății în muncă sunt în concordanță cu Programul de Performanță elaborat de Grupul Eurovia:

- „Zero accidente” prin menținerea și dezvoltarea capacitații de muncă, a sănătății și securității angajaților în procesele de muncă și de prevenire a bolilor profesionale;
- Asigurarea unui nivel de competență tehnică în conformitate cu nevoile societății, printr-o selectare și instruire permanentă a personalului;
- Asigurarea dezvoltării profesionale a personalului cu atribuții în domeniul securității și sănătății;
- Obligația de a respecta reglementările legale ale securității și sănătății în muncă;
- Principiile de evitare, prin identificarea, evaluarea și combaterea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Aplicarea criteriilor ergonomice pentru amenajarea locurilor de muncă;
- Adaptarea permanentă a activității productive la factorul uman;
- Identificarea și eliminarea riscurilor și, in special, expunerile la risc chimic, UV, bitum;
- Asigurarea cadrului organizatoric și a resurselor adecvate pentru o creștere continuă a calității activităților de securitate și sănătate în muncă;
- Introducerea de tehnologii noi și înlocuirea tehnologiilor periculoase cu tehnologii și substanțe mai puțin periculoase;
- Asigurarea unui cadru organizatoric adecvat pentru Situații de Urgență și pregătirea personalului în vederea sporirii capacității de răspuns.


Linkedin

Copyright @ 2018 Viarom. All rights reserved.

Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates