Viarom
Prima pagina » Prioritati » Securitatea și sanatatea în munca

Securitatea și sanatatea în munca


Securitatea și sanatatea în munca constituie o prioritate absoluta a companiei VIAROM CONSTRUCT.

Politica de prevenire a accidentelor de munca este inclusa în politica Sistemului de Management Integrat și este conceputa pe baza acțiunii preventive și a conceptului de dezvoltare durabila.

Obiectivele VIAROM CONSTRUCT în domeniul securitații și sanatații în munca sunt:

- „Zero accidente” prin menținerea și dezvoltarea capacitații de munca, a sanatații și securitații angajaților în procesele de munca și de prevenire a bolilor profesionale;
- Asigurarea unui nivel de competența tehnica în conformitate cu nevoile societații, printr-o selectare și instruire permanenta a personalului;
- Asigurarea dezvoltarii profesionale a personalului cu atribuții în domeniul securitații și sanatații;
- Obligația de a respecta reglementarile legale ale securitații și sanatații în munca;
- Principiile de evitare, prin identificarea, evaluarea și combaterea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesionala;
- Aplicarea criteriilor ergonomice pentru amenajarea locurilor de munca;
- Adaptarea permanenta a activitații productive la factorul uman;
- Identificarea și eliminarea riscurilor și, in special, expunerile la risc chimic, UV, bitum;
- Asigurarea cadrului organizatoric și a resurselor adecvate pentru o creștere continua a calitații activitaților de securitate și sanatate în munca;
- Introducerea de tehnologii noi și înlocuirea tehnologiilor periculoase cu tehnologii și substanțe mai puțin periculoase;
- Asigurarea unui cadru organizatoric adecvat pentru Situații de Urgența și pregatirea personalului în vederea sporirii capacitații de raspuns.


Linkedin

Copyright @ 2020 Viarom. All rights reserved.

Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates
Această pagină web foloseşte cookies. Prin utilizarea paginii noastre de web sunteţi de acord cu folosirea de cookies.
Vă puteţi oricând revoca acordul declarat pentru salvarea de cookies prin ştergerea acestora. Revocarea acordului nu aduce atingere legalităţii procesării care a avut loc până la revocare în virtutea declarării acordului. Am inteles