Viarom
Prima pagina » Priorități » Securitatea și sănătatea în muncă

Securitatea și sănătatea în muncă


Securitatea și sănătatea în muncă constituie o prioritate absolută a companiei VIAROM CONSTRUCT.

Politica de prevenire a accidentelor de muncă, este inclusă în politica Sistemului de Management Integrat și este concepută pe baza acțiunii preventive și a conceptului de dezvoltare durabilă.

Obiectivele VIAROM CONSTRUCT în domeniul securității și sănătății în muncă, sunt:

 -  „Zero accidente” prin menținerea și dezvoltarea capacității de muncă, a sănătății și securității angajaților în procesele de muncă și de prevenire a bolilor profesionale;
 -  Asigurarea unui nivel de competență tehnică în conformitate cu nevoile societății, printr-o selectare și instruire permanentă a personalului;
 -  Asigurarea dezvoltării profesionale a personalului cu atribuții în domeniul securității și sănătății;
 -  Obligația de a respecta reglementările legale ale securității și sănătății în muncă;
 -  Principiile de evitare, prin identificarea, evaluarea și combaterea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 -  Aplicarea criteriilor ergonomice pentru amenajarea locurilor de muncă;
 -  Adaptarea permanentă a activității productive la factorul uman;
 -  Identificarea și eliminarea riscurilor și, în special, expunerile la risc chimic, UV, bitum;
 -  Asigurarea cadrului organizatoric și a resurselor adecvate pentru o creștere continuă a calității activităților de securitate și sănătate în muncă;
 -  Introducerea de tehnologii noi și înlocuirea tehnologiilor periculoase cu tehnologii și substanțe mai puțin periculoase;
 -  Asigurarea unui cadru organizatoric adecvat pentru Situații de Urgența și pregătirea personalului în vederea sporirii capacității de răspuns.


Linkedin

Copyright @ 2020 Viarom. All rights reserved.

Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates
Această pagină web foloseşte cookies. Prin utilizarea paginii noastre de web sunteţi de acord cu folosirea de cookies.
Vă puteţi oricând revoca acordul declarat pentru salvarea de cookies prin ştergerea acestora. Revocarea acordului nu aduce atingere legalităţii procesării care a avut loc până la revocare în virtutea declarării acordului. Am inteles