Viarom27 Nov 2018
Agenția Brașov a semnat în data de 23.11.2018 un contract de lucrări pentru îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Barcani, județul Covasna, într-un contract de asociere cu SC Valdek Impex SRL. Conform...
citeste mai mult...


23 Nov 2018
În data de 19.11.2018, Agenția Cluj a semnat al doilea contract de lucrări având ca beneficiar comuna Tureni, din județul Cluj. Durata de execuție este de 13 luni. Proiectul "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni", în...
citeste mai mult...


30 Oct 2018
În data de 04.10.2018, Agenția București a semnat două Acorduri Cadru cu DRDP București pentru lucrări de execuție straturi bituminoase foarte subțiri la rece, pe drumurile naționale și autostrăzile din administrarea DRDP București:...
citeste mai mult...


03 Oct 2018
În data de 28.09.2018, s-a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări, având ca beneficiar Municipiul Turda, în valoare de 15.524.550,84 lei (fără TVA). Contractul "Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și...
citeste mai mult...


05 Sep 2018
În data de 4 septembrie, Agenția Cluj a semnat un Acord Cadru pentru „Lucrări de întreținere periodică pe timp de vară – Covoare asfaltice cu BA16, MAS16 și marcaje rutiere anul I-III – DRDP Cluj – Lot 1...
citeste mai mult...


04 Sep 2018
În data de 11 iunie, Agenția București a semnat un contract pentru realizarea de lucrări de întreținere periodică cu straturi bituminoase foarte subțiri, beneficiar CNAIR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Contractul...
citeste mai mult...


04 Sep 2018
DRDP Brașov a semnat la inceputul lunii iunie un Acord Cadru de achiziție și transport mixturi asfaltice, pentru 2 ani, în asociere cu Valdek Impex și RS Activ. Viarom Construct este lider de asociere, iar Acordul Cadru are o valoare...
citeste mai mult...


04 Sep 2018
În luna august, Agenția Iași a semnat un contract Contract subsecvent â Lucrări de întreținere periodică multianuală â Straturi bituminoase foarte subțiri executate la rece pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul...
citeste mai mult...


10 Aug 2018
Sub egida Valorilor Viarom - Spirit de echipa & Responsabilitate, colegii nostri de la Cluj, Brasov si de la Sediu au participat la actiuni de sadire de arbori in proiecte de responsabilitate sociala. Au serbat in acest fel Luna Padurii, eveniment...
citeste mai mult...


10 Aug 2018
Dumitru Borodin, bursier VIAROM a câștigat Premiul I la Sesiunile Științifice organizate de Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Constructori din Facultatea de Construcții (ASCUT) din Cluj, cu lucrarea âProiectarea...
citeste mai mult...


10 Aug 2018
În data de 18 mai Viarom a participat la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, ediția 17, organizată de Asociația Studenților Constructori din Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Reprezentanții nostri au...
citeste mai mult...


10 Aug 2018
Ziua Inovației, un eveniment global la care au participat simultan toate subsidiarele Eurovia a fost organizat în data de 25 mai în toate Agențiile Viarom. În cadrul evenimentului a fost prezentată angajaților Politica de Inovație a...
citeste mai mult...


10 Aug 2018
În data de 11 iunie, Agenția București a semnat un contract pentru realizarea de lucrări de întreținere periodică cu straturi bituminoase foarte subțiri, beneficiar CNAIR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara....
citeste mai mult...


10 Aug 2018
DRDP Brașov a semnat la inceputul lunii iunie un Acord Cadru de achiziție și transport mixturi asfaltice, pentru 2 ani, în asociere cu Valdek Impex și RS Activ. Viarom Construct este lider de asociere, iar Acordul Cadru are o valoare...
citeste mai mult...


06 Nov 2017
Viarom a finalizat contractul de „Modernizare DJ 112 de la km 10+100 până la km 18+500, Limită județ Brașov – limită UAT Sfântu Gheorghe”. Lucrările au demarat în luna septembrie 2016. Cifre cheie:...
citeste mai mult...


26 Sep 2017
Viarom va executa contractul de Reabilitare DJ 132, Rupea – Homorod – Jimbor – lim. jud. Harghita. Durata proiectului este de un an, iar lucrările prevăd punerea în operă a următoarelor materiale: balast, piatră...
citeste mai mult...


30 Aug 2017
Viarom a semnat un nou acord cadru de lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene pentru perioada 2017-2018 - Lot 3. Printre lucrările care vor fi executate enumerăm: plombări, scarificări, reprofilări,...
citeste mai mult...


11 Aug 2017
Orașul Hirlau a atribuit Viarom (Agenția Iași) contractul de âReabilitare străzi în orașul Hirlau, județul Iașiâ. În cadrul contractului, care se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, se vor executa lucrări de...
citeste mai mult...


09 Aug 2017
VIAROM a obținut avizul și agrementul tehnic pentru Straturi Bituminoase Foarte Subțiri Executate la Rece cu Adaos de Fibre Sintetice â GRIPFIBRE. În raport cu straturile bituminoase foarte subțiri executate la rece, GRIPFIBRE are...
citeste mai mult...


04 Aug 2017
Viarom va realiza contractul subsecvent de Lucrări de întreținere a căilor de acces în orașul Bragadiru, județul Ilfov. Contractul se întinde pe o perioadă de 120 de zile, iar valoarea acestuia se ridică la 631 mii lei. Printre...
citeste mai mult...


23 Jun 2017
 Agenția București a semnat un nou contract subsecvent cu DRDP București pentru realizarea straturilor bituminoase foarte subțiri lot B1 - SDN București Nord, SDN Buzău, SDN Ploiești executate în două straturi. Astfel se reia...
citeste mai mult...


23 Jun 2017
 Comuna Tunari a atribuit Viarom contractul de sistematizare verticală, amenajare străzi și sistem de canalizare pentru apele meteorice din comuna Tunari, județul Ilfov. Lucrările se vor desfășura pe un număr de 30 de străzi în...
citeste mai mult...


06 Feb 2017
Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a atribuit companiei Viarom contractele de Proiectare și execuție lucrări pentru drumurile județene din loturile 1 și 2 - Lotul 1 - "Modernizare drum județean DJ 248B:...
citeste mai mult...


13 Jan 2017
În luna Decembrie 2016, lucrările la Contractul Varianta Ocolitoare a Municipiului Brașov Tronson II DN11-DN13 s-au apropiat în mod semnificativ de finalizare, în data de 15 decembrie fiind deschis traficul pe patru benzi. Au...
citeste mai mult...


09 Nov 2016
În data de 31.10.2016 s-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru contractul „Modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale din orașul Pantelimon, județul...
citeste mai mult...


09 Nov 2016
În luna octombrie Agenția Cluj a semnat contractul de Lucrări de modernizare drumuri în comuna Șărmășag”, în valoare de 4.6 M lei, durata de execuție fiind de 9 luni. Lucrările se vor desfășura...
citeste mai mult...


09 Sep 2016
În data de 5 Iulie 2016 a fost emisă decizia de expropriere, lucru care a permis eliberarea Autorizației de Construire pentru Ocolitoarea Brașovului Tronson II DN 11-DN13. Prin urmare, au fost reluate toate lucrările care nu au...
citeste mai mult...


08 Sep 2016
în luna iulie au fost semnate contractele pentru proiectele Execuție lucrări de modernizare a drumurilor agricole de acces către ferme în cadrul proiectului Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna...
citeste mai mult...


08 Sep 2016
Viarom a fost declarată câștigătoare a licitației având ca obiect Execuție lucrări de infrastructură rutieră și construcții civile Proiect integrat pentru dezvoltarea și modernizarea comunei...
citeste mai mult...


07 Sep 2016
Consiliul Județean Teleorman a atribuit societății Viarom contractul de lucrări privind modernizarea unor tronsoane de drumuri județene din județul Teleorman: LOT 1 Modernizare DJ 601 C (7,338 km) cu durata de execuție...
citeste mai mult...


06 Sep 2016
Ca urmare a contactelor inițiate cu mediul universitar, în luna iulie au accesat programul de practică Viarom un număr de 5 studenți repartizați în cadrul Agenției București, Sector Cluj, Sector Brașov...
citeste mai mult...


05 Sep 2016
Consiliul Județean Covasna a atribuit companiei Viarom contractul de Modernizare DJ112 de la km 10+100 până la km 18+500, Limita județ Brașov limita UAT Sfântu Gheorghe. Contractul este împărțit pe mai...
citeste mai mult...


04 Sep 2016
Oferta depusă de Viarom pentru Acordul Cadru privind lucrări de „Reparații drumuri modernizate și nemodernizate în Comuna Florești” a fost declarată câștigătoare. Contractul, care se întinde pe...
citeste mai mult...


03 Sep 2016
Baza de producție a Agenției Iași a primit joi, 21 aprilie 2016, vizita unor viitori ”constructori de drumuri„. În cadrul programului „Școala altfel”, copiii din clasa 0 a Școlii Gimnaziale...
citeste mai mult...


02 Sep 2016
în luna martie, Viarom a sărbătorit 15 ani de existență! într-un domeniu atât de complex, cu o concurență puternică, Viarom a reușit în cei 15 ani să coordoneze și să realizeze proiecte importante...
citeste mai mult...


01 Sep 2016
Pe lângă agențiile din București, Iași și Cluj, din 2016 societatea VIAROM va deschide două sectoare, unul la Brașov care va aparține de Agentia Cluj și unul la Craiova care va fi gestionat de...
citeste mai mult...


08 Dec 2015
La sfârșitul lui noiembrie, a avut loc inaugurarea nodului rutier din Comuna Gherghița (în partea de SE a României).     În plus față de lucrările proprii acestei construcții, au fost...
citeste mai mult...


08 Oct 2015
Viarom a câștigat două contracte cadru de întreținere cu straturi rutiere foarte subțiri (slurry seal). Contractele au fost atribuite de CNADNR prin DRDP Cluj și au ca obiect întreținerea curentă pe...
citeste mai mult...


08 Oct 2015
Viarom a finalizat cu 6 luni mai devreme lucrările din cadrul contractul încheiat cu Municipiul Iași pentru dezvoltarea și reabilitarea arterei funcționale Sud. Principalele lucrări executate au fost: reabilitare șosea,...
citeste mai mult...


17 Aug 2015
CNADNR SA - prin DRDP Cluj - a atribuit societății Viarom două contracte cadru pentru “Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor naționale și autostrăzi 2015-2016 la DRDP Cluj-SDN Cluj”...
citeste mai mult...


10 Jun 2015
În luna mai s-a semnat contractul cu Orașul Predeal pentru modernizare străzi. Valoarea contractului se ridică la 5.5 M lei și cuprinde lucrări de infrastructură și suprastructură rutieră, încadrare cu borduri,...
citeste mai mult...


09 Apr 2015
La începutul lunii ianuarie a fost semnat contractul atribuit de Primăria Orașului Pantelimon societății Viarom pentru "Modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale din Orașul Pantelimon,...
citeste mai mult...


09 Apr 2015
 Având in vedere nevoia tot mai mare de economisire a resurselor naturale, Viarom investește în instalații de reciclare a materialului frezat. Prima instalație de acest tip, cu o capacitate de 90 t/h, a fost pusă...
citeste mai mult...


11 Mar 2015
 În luna martie, Comuna Beliș (județul Cluj) a atribuit Agenției Cluj contractul de lucrări pentru modernizarea drumurilor forestiere pe teritoriul comunei Beliș, județul Cluj, în valoare de 4.8 M lei....
citeste mai mult...


30 Dec 2014
Consiliul Județean Prahova a atribuit societății Viarom proiectul de „Amenajare nod rutier (acces) intersecție A3 cu DJ 100B, km 14+364, comuna Gherghița, județul Prahova” în valoare de 11.2 Mlei. Durata...
citeste mai mult...


30 Dec 2014
Comuna Ciurea, județul Iași a atribuit agenției Viarom din Iasi 2 contracte de lucrări pentru modernizare drumuri de interes local în satul Lunca Cetățuii, Cartier Chihan, in valoare de 3.4 M lei si finalizare in termen...
citeste mai mult...


09 Sep 2013
A fost realizată recepția la terminarea lucrărilor executate în cadrul contractului “REABILITAREA REȚELEI DE STRĂZI URBANE ÎN ORAȘUL NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI “ încheiat cu Primăria...
citeste mai mult...


06 Aug 2013
SC Viarom Construct SA a fost desemnata câștigatoare a contractului de achiziţie publică „Modernizare strazi in satele Horlești, Bogdanești și Scoposeni, comuna Horlești, judeţul Iași” cu valoare totală de 11.833.718,02...
citeste mai mult...


05 Oct 2011
Viarom Construct a castigat licitatie in valoare de 3,5 MLei pentru executia a 3 fundatii eoliene in Judetul COnstanta pentru EOLIAN PROJECT SRL , proiect finantat prin Administratia Fondului de Mediu.
citeste mai mult...


08 Oct 2012
Executie lucrari si prestari servicii de proiectare (PTE, DDE si Asistenta Tehnica) la obiectivul „Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 55 km 4+400 – 71+100” – Beneficiar CNADNR – DRDP CRAIOVA...
citeste mai mult...


05 Oct 2011
Asocierea VIAROM CONSTRUCT SA, CRIDOV SRL & DRUMCONSULT SRL COMUNA FLORESTI, JUDETUL CLUJ, in valoare de 8,257 Mlei     "Modernizare retele de utilitati publice existente si modernizare prin asfaltare drumuri comunale"...
citeste mai mult...


05 Oct 2011
Santierul Bucsani a inceput in data de 22.08 2011. In cadrul proiectului trebuie sa executam 12,5 km de drum, 9500m de santuri betonate, 4500m santuri de pamant, 11300 m rigole de pamant 40 podete. Tot in cadrul proiectului se mai realizeaza de...
citeste mai mult...


05 Oct 2011
Asocierea VIAROM CONSTRUCT SA si STRACO GRUP SRL, a castigat contractul " REGENERAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI EDILITARE IN ORASUL CHITILA, JUDETUL ILFOV"   in valoare de 32,56 M lei licitatie organizata de CONSILIUL LOCAL AL...
citeste mai mult...


Linkedin

Copyright @ 2018 Viarom. All rights reserved.

Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates